WINNETOU VERLOOFD MET ZIJN ZUSTER?

J. Janneman e.a. 1


In de Katholieke Illustratie van 22 september staat onder de titel „Ontmoeting met Winnetou” een foto van Nscho Tschi. Als ik mij goed herinner, was deze Indiaanse schone niet de verloofde, maar de zuster van Winnetou.

J. Janneman, Weert


Met veel plezier las ik het artikel „Ontmoeting met Winnetou”, te meer omdat ik al een aantal boeken van Karl May over Winnetou heb gelezen. In een van de foto-onderschriften zag ik echter staan, dat Nscho Tschi de verloofde is van Winnetou. Volgens mij echter is zij zijn zuster en is zij verliefd op Old Shatterhand.

Ger Jongen, Heerlen


Eén opmerking over uw artikel „Ontmoeting met Winnetou”. Nscho Tschi was Winnetous zuster! De schrijver zou zich nooit vergist hebben, als hij aan de gedenkwaardige woorden gedacht zou hebben, die Nscho Tschi sprak, toen zij stierf: „Winnetou, mijn broeder, wreek mij, wreek mij!”

Tineke Delahaij, Meerssen


Ik meende altijd een zeer groot vriend te zijn geweest van Winnetou. Daarom vind ik het vreemd, dat hij mij geen kaartje heeft gestuurd ter gelegenheid van zijn verloving met zijn BLOEDEIGEN ZUSTER.

F. Giling, Amsterdam


Bij uw artikel „Ontmoeting met Winnetou” heeft u een foto geplaatst van Old Shatterhand met zijn „beredoder”. Volgens Karl May was de beredoder een dubbelloops voorlader, terwijl op de foto duidelijk te zien is, dat Old Shatterhand een enkelloops geweer in de handen heeft. Naast de bovengenoemde foto plaatste u er een van Nscho Tschi, de „verloofde” van Winnetou. Ik meen, dat voornoemde dame Winnetous zuster was.
In de tekst spreekt u bovendien van Intschu Tschuma en Bao. Ik dacht, dat deze namen Intschu Tschuna en Tao waren.

A.J. Engelen, Den Haag
Bovenstaande reacties bewijzen wel, dat Winnetou en Old Shatterhand ook in ons land nog vele aanhangers tellen.
Allereerst de brandende kwestie: is Nscho Tschi de zuster van Winnetou of diens verloofde? Alle briefschrijvers, die ons van een fout beticht hebben, hebben in zoverre gelijk, dat in de boeken van Karl May Nscho Tschi de zuster van Winnetou was. In het openluchtspel, dat in Ruurlo werd opgevoerd, heeft de bewerker-schrijver, pastoor G. Overmars, er echter de verloofde van Winnetou van gemaakt en wij hadden ons nu eenmaal aan het toneelspel te houden. Vandaar ook dat wij in ons artikel schreven: „We hebben nooit geweten, dat Winnetou verloofd was.” Ook wat de namen en – u heeft dit niet kunnen merken, maar wij wel – wat de uitspraak aangaat, waren er nogal wat verschillen. Inzake de spelling hebben wij ons aan het programma gehouden. Tenslotte de beredoder van Old Shatterhand. Hier moeten wij onze fout erkennen. De echte beredoder was een dubbelloops voorlader. Maar ja, als je in Ruurlo Old Shatterhand ontmoet met een geweer in de handen, waarmee hij net een beer geschoten heeft, dan denk je: Hee, hij heeft zijn beredoder bij zich. Maar nu blijkt, dat wij daarmee een bok geschoten hebben.


[1]In: Katholieke Illustratie, 27 oktober 1962.
Deze ingezonden brievenrubriek bevat een aantal reacties op het artikel van Rigo Kalkhoven in de Katholieke Illustratie van 22 september 1962. Zie ook mijn noot 2 aldaar: „We hebben het hier over een bewerking van pastoor Overmars, waarin sommige personen een wat andere rol hebben dan wij uit Karl Mays boeken gewend zijn!”Terug naar de Nederlandstalige bibliografie.

Terug naar de Karl May-startpagina.

Terug naar de Apriana-startpagina.Google
www op deze website