Bijeen gelezen – Karl May

anoniem 1


In Berlijn is het zesde internationale congres gehouden van het Karl May-Genootschap, dat zich wijdt aan de bestudering van leven en werk van de Duitse schepper van de prairie-helden Winnetou en Old Shatterhand (1842-1912). De voorzitter van het genootschap, Claus Roxin 2, wist bij de opening van het congres te vertellen, dat vele van Karl Mays vereerders hem zien als een „vroege alternatieve”. In zijn boeken is sprake van vrije mensen, die niet onder arbeids- en loondwang staan, maar hun eigen baas zijn en vrij door de wijde prairie rijden. Roxin wilde daarin een oorzaak zien van de weer sterk toenemende populariteit van Mays werk. Tot dusver zijn er twaalf dissertaties gewijd aan leven en werk van May. In de Duitse stad Bamberg bevindt zich een Karl May-museum.


[1]In: Leeuwarder Courant : hoofdblad van Friesland, 10 oktober 1981.
[2]Claus Roxin (voluit: Prof. Dr. Dres. h.c. Claus Roxin, * 15 mei 1931) is een Duitse jurist en rechtsgeleerde; hij geldt als een van de invloedrijkste dogmatici van het strafrecht en niet minder dan 22 universiteiten hebben hem een eredoctoraat verleend. Van 1963 tot 1971 was hij hoogleraar aan de Georg-August-Universität in Göttingen en van 1971 tot zijn emeritaat in 1999 bekleedde hij diezelfde functie aan de Ludwig-Maximilians-Universität in München. In diezelfde periode, 1971 tot 1999, was hij bovendien voorzitter van de Karl-May-Gesellschaft (nadien erevoorzitter).Terug naar de Nederlandstalige bibliografie.

Terug naar de Karl May-startpagina.

Terug naar de Apriana-startpagina.Google
www op deze website