KARL MAY Pockets voor zoon en vader

De avonturen van Winnetou, Old Shatterhand en Kara Ben Nemsi worden weer gelezen


anoniem 1


Spectrum-Uitgave
Sinds april van dit jaar liggen in alle boekwinkels Karl May pockets, boeken van over de driehonderd bladzijden voor een luttele prijs.
Het initiatief en de verzorging van deze pockets ligt bij de uitgever van de Prisma-boeken, terwijl de supervisie berust bij de Nederlandse Karl May expert, dr. F. C. de Rooy 2.
Het is een grootscheepse onderneming: een jaar lang elke maand Karl May boeken, in een geheel nieuwe Nederlandse vertaling volgens de oorspronkelijk door Karl May tekst. Er zijn dus inmiddels al 8 delen verschenen en zes daarvan zijn in ons bezit. Alle zes zijn ze door mij en drie van mijn kinderen gelezen en mijn en hun huiswerk heeft er beslist onder geleden.
Karl May is de geniale verteller van echt mannelijke avonturenverhalen die ook na zeventig jaar nog onszelf en onze kinderen weten te grijpen en mee te slepen.
Met de Karl May pockets worden de verhalen van Winnetou, Old Shatterhand, Kara Ben Nemsi, Hadji Halef Omar in volle glorie hersteld. Het zijn weer de opwindende avonturenboeken van vroeger met hun verrukkelijke „ Oosterse” en „ Indiaanse” dialogen, zoals ze in meer dan twintig taalgebieden zijn verspreid. Het zijn de boeken waaruit de oeroude cultuur van de Indianen spreekt, waarin de Indiaan niet wordt omlaaggetrokken tot een klanken uitstotende wilde, belust op scalpen en martelen. Karl May heeft sympathie gewekt voor de Indiaan. Hij heeft niet alleen wilde avonturen geschreven voor jongens. Hij heeft zich met zijn idealen van naastenliefde tot de hele maatschappij gewend.

Old Shatterhand leeft
Godfried Bomans 3 heeft eens gezegd: „Ik geloof in Winnetou, het opperhoofd der Apaches”. Wat Karl May de jeugd van vandaag kan bieden is een romantische realiteit: niet alleen maar dappere helden die zich opofferen en druipen van ridderlijkheid; maar menselijke helden met zwakke ogenblikken, die ook teteleurstellingen te verwerken krijgen. Door en in de boeken van Karl May kunnen de jongeren een enorme schat aan ervaring opdoen. Zij vinden er in deze tijd van rechtlijnige flats iets in terug van hun jeugdige en oergezonde drang naar romantische verten, naar avontuur. Zij leren er ook hoe de mens klaar kan komen met het leven. Karl May geeft hen een ideaal van vrede en onderling begrip, edelmoedigheid ten opzichte van de naaste. „Hij leert ons”, aldus Albert Schweitzer 4, „in de medemens, ook wanneer hij dwaalt, onze broeder in Christus zien; juist daarom is zijn werk van alle tijden”.★ De laatste foto van KARL MAY, gemaakt vlak
voor zijn dood, nu vijftig jaar geleden.
[1]In Nieuwsblad van het Zuiden, 14 juli 1962.
[2]Dr. F. C. de Rooy (voluit: dr. Ferdinand Carel de Rooy, * 9 juni 1919 , † 4 maart 1998) was in het dagelijks leven leraar Frans te Rijswijk/Z.H. en in zijn vrije tijd dé Karl May-kenner van Nederland. Van zijn hand is o.a. het boekje „Old Shatterhand - Kara Ben-Nemsi - ook voor U! De boodschap van Karl May, de idealist uit het Avondland” (Tilburg: Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis, 1955) en hij redigeerde en gaf in de jaren 1962-1967 de 50 bekende Karl May-pockets bij Uitgeverij Het Spectrum uit.
[3]Godfried Bomans (voluit: Godfried Jan Arnold Bomans, * 2 maart 1913 , † 22 december 1971) was een Nederlandse schrijver, columnist en mediapersoonlijkheid. Zijn bekendste boeken zijn „Pieter Bas”, „Erik of het klein insectenboek”, „De avonturen van Pa Pinkelman”, „Avonturen van Tante Pollewop” en de lagere school-lectuur-serie „Pim, Frits en Ida”. Van zijn hand is het artikel „Het ruikt hier naar gas. Een poging tot begrip van Karl May” in Elseviers Weekblad, 24 augustus 1963, elders op deze site.
[4]Albert Schweitzer (* 14 januari 1875 , † 4 september 1965) was een Duits medicus, luthers theoloog, filosoof en schrijver; hij ontving in 1952 de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn in woord en daad uitgedragen dogma ‘Eerbied voor al het leven’.Terug naar de Nederlandstalige bibliografie.

Terug naar de Karl May-startpagina.

Terug naar de Apriana-startpagina.Google
www op deze website