Kroniek van de stad: einde boekenweek

Einde boekenweek


Chroniqueur 1


„En hoe is de boekenweek geweest” – „Fantastisch meneer”. „En wat is er uit gebleken?” „Een heleboel”. We weten nu, dat dat Anton Koolhaas 2 een veelgelezen schrijver, is, dat „Jeruzalem van het westen” door Siegfried v. Praag 3 ’n veel begeerd werk is en dat – het liet zich reeds aanzien – het gebonden boek langzaam terrein wint op de pocket. Een enthousiast boekhandelaar, die de gang van zaken van de afgelopen week met groot genoegen gade sloeg, gaf zijn visie op het laatste tijd herhaaldelijk gesignaleerde verschijnsel: „De pocket kwam, zag en overwon vooral de jongere en de niet-lezer, die „gewone boeken” te duur vond en daarom nooit las. De wél-lezer las toch wel doorgaans gebonden boeken en ter aanvulling een pocket. Maar de niet-lezer, die begon met pockets, werd weldra „lezer” en keek allengs verder om zich heen. Daarom daalt de zeer sterk stijgende lijn van het pocketboek langzaam en wordt de - lijn toch wel stijgend - vlakker. Uiteraard een verheugend verschijnsel.

Wellicht eveneens verheugd is de toenemende vraag bij sommige boekhandels naar literatuur, die handelt over het huwelijk en wat daarmee in verband staat. Vooral het boek van dr. C. J. B. J. Trimberg 4 is na de radiolezingen alom begeerd. Ook dr. F. Tanner (Verliefd, verloofd, getrouwd) 5 blijkt de roos te hebben geraakt. De hang naar trilogieën is vrij algemeen „De jungle” van Anthony van Kampen 6 valt er enigszins in op.

Ook de Karl May-serie van 25 deeltjes gaat een groot succes worden. De deeltjes, die bij intekenlijst zowel samen als per deel kunnen worden gekocht, hebben vele vaderharten gestolen.. De vaders zullen graag hun jongensjaren willen ophalen en het boek, na het te hebben gelezen, aan zoon of dochter geven. Het klinkt misschien wat vreemd, maar ook de dochter is er dol op. In sommige gezinnen juist de dochter.

Anton Koolhaas blijkt met zijn „Een schot in de lucht” iets geraakt te hebben. Vermoedelijk de roos, want Koolhaas zal blijkens zijn liefde voor dieren, nooit, op vogels schieten. Ook in dit boekje, dat tijdens de boekenweek die vandaag zijn laatste dag beleeft bij aankoop van meer dan vijf gulden als geschenk wordt aangeboden, worden verschillende dieren op de planken gezet.. Opmerkelijk is echter dat Koolhaas plotseling mensen in zijn dierenwereld toelaat, in zijn voorgaande boeken nog voor mensen verboden terrein. Misschien heeft hem de gedachte door het hoofd gespeeld, die door een verkoopster, in woorden was omgezet: „Ik houd niet zo erg van dierenverhalen, maar nu Koolhaas ook de mens er in haalt, vind ik het wel aardig.” Alwéér een klant voor Koolhaas, die er wel bij vaart.

Het doel van de jaarlijkse boekenweek blijft iedere keer hetzelfde: aandacht voor het boek, dat zo aantrekkelijk mogelijk moet worden aangeboden.


[1]In Arnhemsche Courant, 7 april 1962.
Wie er schuilgaat achter het pseudoniem „Chroniqueur” is niet bekend.
[2] Anton Koolhaas (eigenlijk: Anthonie Koolhaas, * 16 november 1912 , † 16 december 1992) was een Nederlands schrijver van romans, scenarioschrijver en recensent. Bekende werken van hem zijn o.a. „Vanwege een tere huid”, „Tot waar zal ik je brengen?” en „De nagel achter het behang” dat door Bert Haanstra werd verfilmd als „Dokter Pulder zaait papavers” waarvoor Koolhaas zelf het scenario schreef.
[3] Siegfried Emanuel van Praag (* 8 augustus 1899 , † 16 maart 2002) was een Nederlands schrijver, wiens „Een Lange Jeugd in Joods Amsterdam”, „La Judith”, „Cabaret der Plaatsvervangers” en „Jeruzalem van het Westen” ooit bekend waren.
[4]dr. C. J. B. J. Trimberg: ?
[5] Dr. F. Tanner, schrijver van het boek „Verliefd, verloofd, getrouwd. Praktische raadgevingen voor het huwelijk”.
[6] Anthony van Kampen (voluit: Anthony Cornelis van Kampen, * 28 augustus 1911 , † 6 mei 1991) was een Nederlandse schrijver van o.a. twee trilogieën over Nieuw-Guinea: het hier genoemde „Jungle” (d.i. „Jungle Pimpernel. Controleur B.B.”, „Het laatste bivak” en „De verloren vallei”) (1951) en „Demonen” (bestaande uit „Wijkende wildernis”, ook wel „Reizen in de Vóór-Tijd”, „Hart zonder haat” en „Prauw aan boord”). Ook zijn trilogie „Het leven van Mary Bryant” („De verbanning”, „De open boot” en „De terugkeer” werd bekend, maar het bekendst is de „Ketelbinkie-trilogie” („Ketelbinkie”, „Ketelbinkie’s stuurmanstijd” en „Kapitein Jan van Leeuwen”.Terug naar de Nederlandstalige bibliografie.

Terug naar de Karl May-startpagina.

Terug naar de Apriana-startpagina.Google
www op deze website