OPLOSSING PUZZEL 1384

Naar de eeuwige jachtvelden


Dr. Denker 1

Lang heb ik geaarzeld wie ik de OO-prijs moest geven. Ik had de keuze tussen verschillende bijzonder aardige oplossingen of liever werkstukjes.
Allereerst was er van mej. Hogendorp uit de stad een wit plankje, waarop drie uitstekend uitgevoerde wigwams en een brandstapeltje. Op een kaartje erbij stond: „Oef! Oef! Wij zijn naar de eeuwige jachtvelden!” De wigwams waren dan ook inderdaad leeg.
Van de heer K. Frans uit Hoogezand kreeg ik een platte doos, waarin drie papieren verentooien, een tomahawk, een speer en een pijl en boog. Verder was de ruimte gevuld met stof. Aan de binnenkant van het deksel las ik:
          „U zei: te tasten in ’t verleden
          En dat heb ik gedaan
          Helaas te lang geleden:
          Veel was tot stof vergaan.”
Het interieur van de doos was dan ook rijkelijk voorzien van stof van onder het vloerkleed. Een zeer suggestief geheel.
Deze beide inzenders zullen de OOprijs moeten delen; ieder krijgt 5 gld.
Uit een eierdopje en een stukje pitriet had mevr. Smit-Bierbrauer uit Roden een vredespijp gemaakt.
„De drie Karl May-figuren zijn de voorvaderen van de Grote Drie,” schreef zij. „Ze rookten destijds de vredespijp, maar kom daar nou ereis om!
De hedendaagse Dikke Bison laat gegrom horen en stuurt de vergadering der Bleekgezichten in de war.”
Een vierde stuk was van de heer F. Wolthuis in Hoogezand. Hij stuurde 3 „geconserveerde Indianenhoofden” met zilverpapieren hoofdtooien, waarin hun namen waren gegrift. Ze keken mij strijdlustig aan van een groene lappentent uit.
Met nog enige andere oplossingen een mooie oogst, vrienden.
De drie Indianen waren natuurlijk:
          DIKKE BISON
          MAGERE HAVIK
          ZWARTE PANTER
Normale oplossingen waren er (veel te) weinig 2.
De prijzen gaan naar:
Eerste prijs van ƒ 15.—: U. Hoek-Boelens, Wadwerderweg 65, Usquert.
Tweede prijs van ƒ 10.—: H. K. Hofma-van der Wijk, Beneden Westerdiep 12, Veendam.
Troostprijzen van ƒ 2.50: mej. J. M. Wiekamp, Hoofdweg 44, Wagenborgen; H. Doldersum, Beatrixoord MP A 3, Appelscha; J. W. Franken, Hoofdstraat 58, Beerta; J. Jansma, Hoofdvaart 216, Den Hulst; J. Feddema, Kamillestraat 6, Den Haag; S. Heersema, Dijkstraat 18, Appingedam; en in Groningen: E. de Mey, Oldenbarneveltlaan 231; J. Lekkerkerker-Keijzer, Verzetstrijderslaan 47; H. Schoneveld, KI. Molenstraat 1a; Mej. J. Heuvingh, Petrus Hendrikszstraat 52a.
O.O.-prijs: ƒ 5.— voor mej. T. Hogendorp, Kortenaerstraat 9, Groningen en ƒ 5.— voor K. Frans, Julianastraat 35, Hoogezand.


[1]In: Nieuwsblad van het Noorden, 18 juni 1960.
[2]Zo gek is dat niet, als je in ogenschouw neemt dat twee van de drie indianennamen aan de dikke duim van „Dr. Denker” zijn ontsproten! Alleen de naam „Schwarzer Panther/Zwarte Panter” komt uit de koker van Karl May 😝Terug naar de Nederlandstalige bibliografie.

Terug naar de Karl May-startpagina.

Terug naar de Apriana-startpagina.Google
www op deze website