Karl May
1912 – 31 Maart – 1937


door Hippo Kreen 1


VANDAAG voor vijf-en-twintig jaar
Stierf ’n vriend van onze jeugd:
Wij lazen in zijn werken eens
Vol ingespannen vreugd………
Van…… hem, den Jager-Bleekgezicht,
Groot, als geen ander was.
Bestrijder van het onrecht, en
Vereerd bij ’t Roode Ras.
Wij zwierven in gedachten mee
Door ’t dorstig prairieland,
Dolk en pistolen in den riem,
Een lasso in de hand –
Nu eens in ’t zadel, dan te voet:
„Hij” werd het nimmer moe:
Hij vocht, of rookte ’n vredespijp.
Hij sprak met Winnetou……
Zijn scherp, en nimmer falend schot,
Zijn dapperheid en moed.
Zijn vriendschap voor den Indiaan,
Met wien hij tegenspoed
En voorspoed deelde: zie, dat àl
Was ons al jong bekend –
Zijn naam, die ’n vijand beven deed?
Zijn naam?? „Old Shatterhand”!!
Aan Karl May, den schrijver, dankt
Die held, die reus, ’t ontstaan:
Nog is in menig jeugdig hart
Zijn glorie niet vergaan!
Al stierf voor ’n kwarteeuw Karl May,
En ging, naar ’t roodhuids-woord,
„De eeuwige jachtvelden in”:
Old Shatterhand leeft voort![1]In: Utrechtsch Nieuwsblad, 31 maart 1937.Terug naar de Nederlandstalige bibliografie.

Terug naar de Karl May-startpagina.

Terug naar de Apriana-startpagina.