Kunst en Wetenschappen – Karl May

anoniem 1


Aan het geboortehuis van wijlen Karl May (den bekenden schrijver voor de jeugd) in de Bahnstrasse te Hohenstein Ernstthal is een gedenkplaat onthuld, een werk van den beeldhouwer Beyer. Ze bevat een portret van May en herinnert in eenvoudige woorden aan zijn beteekenis. Een groote menigte was samengekomen. Het Saksische ministerie van Onderwijs had een vertegenwoordiger gezonden. Dr. Fleischhauer uit Dresden heeft een herdenkingsrede gehouden. De twee oude zusters van May hebben de plechtigheid bijgewoond.


[1]In: Utrechtsch Nieuwsblad, 1 juni 1929.Terug naar de Nederlandstalige bibliografie.

Terug naar de Karl May-startpagina.

Terug naar de Apriana-startpagina.