Kunst

anoniem 1


De heer Lebius heeft van het gerecht gelijk gekregen. Rud. Lebius is een Duitsch schrijver, de man van de onthullingen over Karl May, die geprotesteerd heeft tegen het gebruik van zijn naam in Lothar Schmidt’s blijspel Das Buch einer Frau. Met den in dat stuk genoemden schrijver Lebius is de werkelijke Lebius niet bedoeld, maar deze vond het onaangenaam iederen avond bij Meinhardt en Bernauer over de planken te wandelen en verzocht de directie den man in het stuk een anderen naam te geven. Toen op dit verzoek niet werd ingegaan, deed hij zijn beklag bij de justitie.
Lebius, heeft de rechter uitgemaakt, is een algemeen bekend geworden schrijver met een weinig voorkomenden naam. Het is dus mogelijk dat tusschen de blijspelfiguur Lebius en den levenden schrijver Lebius verband wordt gezocht. Hierdoor kan misverstand ontstaan. De tooneeldirectie maakt een onbevoegd gebruik van de naam Lebius en heeft dit op verzoek van den rechthebbende na te laten.
De reclame is veel te mooi om van deze uitspraak geen hooger beroep te zoeken.


[1]In: Algemeen Handelsblad, 16 juli 1913.Terug naar de Nederlandstalige bibliografie.

Terug naar de Karl May-startpagina.

Terug naar de Apriana-startpagina.