Kunst- en Letternieuws — Karl May tegen Lebius

anoniem 1


In het proces van Karl May, den schrijver van avonturenromans, tegen Lebius, omdat deze hem in een brief een geboren misdadiger had genoemd, is de laatste veroordeeld tot ƒ 60 boete. De rechtbank nam aan, dat Lebius niet in het algemeen belang had gehandeld en als geroutineerd schrijver wel een andere formule had kunnen vinden, om tegen May te waarschuwen.
Intusschen heeft Lebius door getuigen doen bewijzen, dat May meermalen veroordeeld was, misdaden had begaan, waarvoor hij ongestraft bleef, en terzelfdertijd bloederige prikkellectuur en vrome tractaatjes schreef.


[1]In: De Telegraaf, 19 december 1911.Terug naar de Nederlandstalige bibliografie.

Terug naar de Karl May-startpagina.

Terug naar de Apriana-startpagina.