Scheepsberichten van Emmahaven

(anoniem) 1


   V e r w a c h t :
   Op Vrijdag 24 dezer ned. ss. Bromo van Batavia; vertrekt dienzelfden dag ten 12 u. 30 m., na aankomst in de Emmahaven van den trein die 12u. 15m. van station Padang vertrekt naar Nederland.
   Op Vrijdag 24 dezer ned. ss. Ardjoeno van Rotterdam; vertrekt dienzelfden dag naar Batavia.
   Op Vrijdag 24 dezer ned.-ind. ss. Maetsuijcker van Penang via Edi, T.-Semawe, Segli, en Oleh-leh; vertrekt Zaterdag 25 dezer ten 1 u. nam., na aankomst in de Emmahaven van den trein die 12 u. 15 m. van station Padang vertrekt, naar Benkoelen, Kroe, T.-Betong en Batavia.
   Op Zondag 26 dezer ned.-ind. ss. Both van Batavia via Telok-Betong, Kroe en Benkoelen; vertrekt dienzelfden dag ten 5 u. nam., na aankomst in de Emmahaven van den trein die 4 u. 3 m. van station Padang vertrekt, naar Oleh-leh, Segli, T.-Sewawe, Edi en Penang.


Vertrekkende Passagiers

(anoniem) 2


   Per ned. ss. Bromo van Emmahaven naar Nederland 24 dezer:
   Mevr. Legrand, gep. kapt. inf. Gysberti Hodenpijl en echtg, mevr. Janssen Schimmelpennink, Ramakers en echtg., off. adm. H. D. Ruben Koning, G. A. Van Vleuten, dr. Karl Maij 3.


[1]

In: Sumatra-Courant, 23 november 1899.
Vgl. Karl May, In fernen Zonen (=Karl May’s Gesammelte Werke, Bd. 82, Bamberg/Radebeul: 1999), pp. 131 e.v.
De Emmahaven, bij Padang, staat tegenwoordig bekend onder de naam Teluk Bayur.

[2]

In: Sumatra-Courant, 23 november 1899, op dezelfde pagina, onder „Scheepsberichten van Emmahaven”.

[3]

Deze laatste voer niet helemaal mee naar Nederland, maar verliet het schip op 11 december in Port Said: Karl May, In fernen Zonen (=Karl May’s Gesammelte Werke, Bd. 82, Bamberg/Radebeul: 1999), p. 132
Terug naar de Nederlandstalige bibliografie.

Terug naar de Karl May-startpagina.

Terug naar de Apriana-startpagina.