Boekbeoordeeling (De oude dood)

anoniem 1


[...]
Ten slotte een werk, dat bij het doorbladeren op ons allergunstigsten indruk maakte!
Wij bedoelen:
Karl May, De oude dood. Reisavonturen in Mexico. Uit het Duitsch door A. Nuyens. Haarlem, W.H.J. Van Nooten.
Voor het nederlandsche publiek is, zooals de vertaler in zijn voorrede zegt, Karl May vrij wel een onbekende. In Duitschland echter wordt hij hoog gewaardeerd: het uitmuntende katholieke tijdschrift Deutscher Hausschatz, waarin hij veel van zijn merkwaardige en avontuurlijke reisverhalen mededeelde, dankt daaraan voor een niet gering gedeelte zijn opkomst. Het deed ons daarom genoegen, een van die verhalen door bevoegde hand in het Nederlandsch te zien overgebracht. Of Karl May alles wat hij verhaalt zelf beleefd heeft? Zijn levendige voorstellingen en nauwkeurige beschrijvingen zouden het dikwijls doen vermoeden. Waarschijnlijk echter heeft men hier te doen met Wahrheit und Dichtung beiden. Hoe dit ook wezen moge, boeiend en aantrekkelijk zijn de werken van Karl May in hooge mate. De vertaler, de heer A. Nuyens, een man, die op letterkundig gebied ook reeds zijn sporen verdiend heeft, meent ze zelfs te mogen stellen boven de geschriften van Jules Verne. De beslissing over de juistheid dezer beoordeeling blijve overgelaten aan de nederlandsche lezer.


[1]In: De Tijd, 20 november 1890.Terug naar de Nederlandstalige bibliografie.

Terug naar de Karl May-startpagina.

Terug naar de Apriana-startpagina.